Wolter Kok boomonderzoek
 

Boomonderzoek, advies en inventarisaties

2021-06-08 09.05.11.jpg

Wanneer groeistoornissen vroegtijdig worden onderkend, onderzocht en verholpen, dan heeft dit een positief effect op de levensverwachting/duur van een boom. Door gericht maatregelen te treffen kunnen problemen met de waterhuishouding, een gestoorde bodembiologie of bodemverdichting voorkomen of verholpen worden.


Groeiplaatsonderzoek

Tijdens een groeiplaatsonderzoek beoordelen wij de bodemgesteldheid en algehele groeiplaats. Veelal kan door het nemen van enkele simpele maatregelen de bodemstructuur dusdanig aangepast worden dat een boom terug komt vanuit een aftakelingsfase. Een verstoord "bodemvoedselweb" is één van de meest voorkomende oorzaken van een slechte conditie van een boom of bomenbestand.

Advies

Groeiplaatsveranderingen als bijvoorbeeld het aanleggen van een nieuw gazon of terras pakken helaas nagenoeg altijd slecht uit voor een boom. Een goed advies vooraf over de groeiplaats en het beheer van de boom, zorgt ervoor dat u niet voor nare verrassingen komt te staan.

Wij adviseren diverse gemeenten en controleren voor hen werkzaamheden tijdens of na bomenprojecten. Maar ook op kleinere schaal helpen wij boombeheerders. De hovenier die een boom vrij wil zetten om als feature in de tuin te dienen, doet er goed aan zich voor aanvang van de werkzaamheden door ons te laten adviseren. Het zou toch zonde zijn dat een aantal jonge bomen geveld wordt ten gunste van een ‘mooie’ oude boom, terwijl die oude boom al aangetast is door een schimmel die voor de boom op korte termijn het einde betekent.

 Inventarisaties

Wij verzorgen complete inventarisaties, die doelgericht opgezet en uitgevoerd zijn. Inventarisaties waar u als boombeheerder echt iets aan heeft en waarbij u gerust kunt zijn dat de bomen grondig en deskundig beoordeeld zijn. Een actuele en goed ingerichte database is de basis van een helder, inzichtelijk en kostenbesparend boombeheer.