Wolter Kok boomonderzoek
 

Boomverzorging

2021-05-26 14.47.27.jpg

Langs wegen en binnen de bebouwde kom zijn de groeiomstandigheden doorgaans slecht door verdichting van de bodem en de aanwezige onder- en bovengrondse infrastructuur.
De doorwortelbare ruimte is veelal klein, begroeid met gras en de bodemstructuur en het bodemleven is verstoord. Bovendien stellen we hogere eisen aan bomen op intensief door mensen gebruikte plekken.
Verkeer mag geen hinder ondervinden van te laag hangende takken en er mag geen schade worden aangericht aan mensen, voertuigen en gebouwen door uitbrekende (dode) takken of omvallende bomen.
Door vakkundige begeleiding krijgt een boom de kans om zich gezond, goed, veilig en zonder 'overlast' te ontwikkelen.
Wij voeren onze snoeiwerkzaamheden uit volgens de "Europese Standaard Snoeien van Bomen".

Begeleidingssnoei

Aanplant naast wegen, gebouwen en/of andere obstakels vraagt op termijn om snoei. Gebeurt dit in een vroeg stadium na aanplant, dan kunnen de ingrepen klein blijven. Deze manier van snoeien (begeleiden) wordt veelal toegepast voor gemeenten. Kan een jonge boom vrijuit groeien, dan wordt er alleen gecontroleerd op slecht vergroeide takaanzetten.
Om het gewenste eindbeeld te bereiken is het dan ook belangrijk om als boomverzorger een gedegen en vakkundig uitgevoerde begeleidingssnoei toe te passen.
Wij werken daarbij volgens een vast snoeimodel zodat de bomen snel een evenwichtige kroon opbouwen.

Onderhoudssnoei en kroonverzorging van oude bomen

Bij oudere bomen zorgen dood hout, zwaar uitgegroeide en slecht vergroeide takken voor een vergrote kans op schade. Wij verwijderen daar waar noodzakelijk dood hout, “plakoksels” en schuurtakken of voeren verzorgingswerk uit wanneer de structurele kroonopbouw te wensen over laat (veiligheidssnoei). Maar... Ik wil u als boomeigenaar ook op het hart drukken dat een boom in zijn groei vooral zijn eigen kapitein moet zijn. Dood hout in een boom is geen defect. Dood hout is een cruciaal onderdeel van het totale ecosysteem van een boom en dient alleen verwijderd te worden wanneer er een direct schaderisico aanwezig is.

Kroonzekering middels veiligheidslijnen

Indien nodig kunnen door ons veiligheidslijnen in de boomkroon worden aangebracht. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer snoei alleen onvoldoende veiligheid waarborgt en de omgeving nog steeds aan een verhoogd (takbreuk) risico blootgesteld is. Deze lijnen (Polypropylene) worden ter plaatse in de boom gesplitst met grote 'ogen' en losse (slaphangende) lijnen. Het aanbrengen van veiligheidslijnen op deze wijze verminderd de vorming van het natuurlijke steun en/of reparatie weefsel niet. Deze vorm van zekeren is dan ook niet te vergelijken met een zogenaamde Cobra of Gefa kroonverankering waarbij de vorming van het natuurlijke steun en/of reparatie weefsel wel wordt gehinderd.

Vormsnoei en cultuurvormen

Begeleiding of onderhoud van cultuurvormen zoals bijvoorbeeld leilinden en dakplatanen, vraagt om inzicht van de boomverzorger in de groeiwijze van een boom. Het onderhoud van deze boomvormen bestaat in de eerste jaren voornamelijk uit het leiden en eventueel aanbinden van twijgen en het jaarlijks of tweejaarlijks terugknippen van de kroon. Als de kroon zijn eindbeeld bereikt heeft en stabiel genoeg geworden is, dan bestaat de verzorging alleen nog uit het jaarlijks of tweejaarlijks terugknippen van de kroon

 

 

boomverzorging