Wolter Kok boomonderzoek
 

Boomcontrole

Pechtak in Zeist

Boomverzorging, maar vooral het boomonderzoek, is een jong vak. Om van de laatste stand der techniek op de hoogte te blijven, gaan wij regelmatig naar het buitenland om seminars te volgen, worden wetenschappelijke publicaties doorgelezen en zoeken wij (de collega’s) elkaar regelmatig op om van gedachten te wisselen. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat onze adviezen niet berusten op “zomaar een gevoel”.

Door de toenemende bewustwording van de boombezitter aangaande zijn verantwoordelijkheid voeren wij steeds meer boomveiligheidscontroles uit. Schades zijn nooit 100% te vermijden. Tijdens zware stormen kunnen zelfs gezonde bomen bezwijken, maar het is goed om inzicht te hebben in de kwaliteit van het bomenbestand en om de 'zwakke broeders' vroegtijdig op te sporen.

Tijdens een boomveiligheidscontrole wordt middels de VTA-methode gezocht naar in- en uitwendige mechanische gebreken, aantastingen en ziekten.
Wanneer de stabiliteit van de boom, door ons of door u, visueel niet voldoende beoordeeld kan worden, kunnen wij een nadere inspectie uitvoeren.


Visuele boomveiligheidscontrole

Tijdens een boomveiligheidscontrole wordt gezocht naar in- en uitwendige mechanische gebreken, aantastingen en ziekten. Hierbij worden een prikstok en kunststof hamer gebruikt om eventuele niet zichtbare gebreken aan het licht te brengen. Er wordt geen nadere inspectie uitgevoerd wanneer de gebreken goed te beoordelen zijn of wanneer er geen gevaar voor de stabiliteit van de boom of delen ervan geconstateerd is.

Nadere inspectie

Wanneer de stabiliteit van de boom visueel niet voldoende beoordeeld kan worden, is het mogelijk een nadere inspectie uit te voeren. Dit kan op de volgende manieren gebeuren:
Klimmend bereiken van een defect dat vanaf de grond onvoldoende in te schatten is.
Uitvoeren van graafwerkzaamheden voor een bewortelingsonderzoek.
Inzetten van boomcontrole-apparatuur, om tot een sluitend en later te controleren eindoordeel te komen. Het inzetten van controleapparatuur is alleen daar gerechtvaardigd waar de boom in een levens- of stabiliteitsbedreigende situatie verkeerd of in de nabije toekomst gaat verkeren en dit de enige manier is om een goed-gefundeerde uitspraak te doen over de mate van aantasting.

 

Boomcontrole

  • Berkenweerschijnzwam
  • Uitgebroken tak met holte
  • IMG20221018152551jpg